Home

 

Van harte welkom op onze website!

Wij zijn Jaap en Leen Vos.

We hadden een akkerbouwbedrijf op het eiland Tiengemeten in de
Hoekse Waard.

Echter in 2006 werd het eiland in een natuurgebied veranderd en zijn wij
naar Dinteloord verhuisd. Als verwijzing naar onze ‘roots’ en ter herinnering
aan de fijne tijd op Tiengemeten hebben we ons nieuwe bedrijf
‘Klein Tiengemeten’ genoemd.

U kunt ons ook volgen op X via: https://twitter.com/Leen_Vos

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de familie Vos.