Compost

In deze maand voeren we dagelijks compost aan en dat wordt op een hoop gestort op de hoek van een perceel.
Compost isĀ een uitstekende meststof en zorgt voor een goede bodemstructuur.